EET, tygři a šneci

EET, tygři a šneci

Co je smyslem a cílem EET?

Na webu Finanční správy zjistíte, že smyslem a cílem EET má být: "... zamezení daňovým únikům ... (EET má) poskytnout Finanční správě adekvátní nástroje, které jí umožní získat efektivní formou informaci o tom, zda daňový poplatník správně vykazuje své hotovostní tržby a nepodniká na úkor ostatních podnikatelů."

Je cíl EET naplněn?

Obávám se, že tento bohulibý cíl EET se rozplývá jako ranní opar nad loukou. Proč? Jednoduše proto, že EET žádným jednoduchým způsobem nezmění mentalitu podvodníků. Prodávat zboží bez účtenek bylo nezákonné i před zavedením EET, stejně jako nyní.  Takže, co se změnilo? Nečestný prodejce, který na Vás spiklenecky mrkl se slovy "... a potřebujete účtenku?" může totéž učinit i dnes. A je jen na Vás, jestli mu vyhovíte, nebo jej půjdete udat Finančnímu úřadu. Výsledek – EET ve skutečnosti není "efektivní nástroj" pro Finanční úřad, protože nedokáže ověřit zatajené účtenky. Jedinou cestou zůstává fyzická kontrola nebo udání nespokojeného zákazníka.

EET není kontrolní hlášení

Plátci DPH mají povinnost odevzdávat kontrolní hlášení. To je něco zcela odlišného od EET a laická veřejnost má mizivou představu, o co se vlastně jedná. Stručně řečeno, díky kontrolním hlášením má Finanční správa možnost spárovat vydané a přijaté faktury u plátců DPH. Z doslechu vím, že bylo běžnou praxí "specializovaných firem" vystavit několik faktur se stejným číslem tak, aby si je různí klienti mohli uplatnit v nákladech. Díky této praktice stát skutečně přicházel o příjmy a kontrolní hlášení tedy je efektivním nástrojem proti podvodům. Ponechme však nyní stranou, že se jedná o administrativní zátěž i pro poctivé podnikatele, kteří by měli být za svoji svědomitost po zásluze odměněni, nikoli zatěžování při vyplňování dalšího formuláře.

Loterie i bez EET

Hlavní problém EET spočívá podle mého názoru v tom, že u EET není co kontrolovat.  Na rozdíl od "kontrolního hlášení", kde má Finanční správa možnost spárovat dvě faktury, u EET si účtenku domů odnáší zákazník. Může ji nahrát do systému loterie Účtenkovka. Může, nikoliv musí! Kdyby každá vydaná účtenka byla nahrána zákazníkem do "Účtenkovky", pak by bezesporu mohla Finanční správa párovat vydané a přijaté doklady stejně jako v případě "kontrolního hlášení" (falešnou nebo chybějící účtenku by systém ihned odhalil a upozornil na ni). Díky bohu jsou však zákazníci této povinnosti ušetřeni a věřím, že v dohlednu nebude přijat žádný zákon, který by je k tomu nutil. Pokud stát chtěl zákazníky motivovat k tomu, aby od obchodníků vyžadovali účtenky, nebylo zapotřebí EET. Účtenkovou loterii bylo možné vytvořit i bez odesílání všech údajů do centrálního registru. A jistě by se pak účtenek vydalo více.

Tygr a šneci

Smyslem EET má být kontrola hotovostních transakcí a správný výběr daní. Můj dojem však je, že stát se zde chová podle starého asijského přísloví: "když nemáš sílu ulovit tygra, můžeš alespoň vysbírat všechny šneky". A kdo je tygr? Stačí si přečíst, kolik na dani zaplatí vyhledávač Seznam proti gigantu Google (240 proti 8,2 milionu korun; tedy 29x méně ... myslíte, že Google používá 29x méně lidí než Seznam?) ... Amazon, Apple a mnozí další nadnárodní hráči – to všechno jsou tygři, kteří mají dostatek prostředků "optimalizovat" své daně. Běžný český živnostník je však šnek, který je Finanční správě snadno po ruce. Fér je však měřit všem stejným metrem. Ať platí Google stejně jako Seznam, ať platí Kavárna Za Rohem stejně jako Starbucks – prostě spravedlivě podle zisku a skutečných nákladů.

Jsem živnostník a podnikatel podobně jako Vy. Rozhodl jsem příští rok kandidovat do Senátu ve snaze zastupovat právě i hlas živnostníků, ke kterým již od roku 2007 patřím.

Lukáš Berta

píše blog Svobodná vlaštovka

Publikováno | 14. října 2019