Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).


1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je MgA. Lukáš Berta, Těsnohlídkova 942/8, 613 00 Brno, IČ: 75864690.


2. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám?

V případě, že navštívíte webovou stránku lukasberta.com nebo lukasberta.cz, nebo se rozhodnete vyplnit on-line formulář pro objednání trička, případně mě kontaktujete jiným způsobem, zpracovávám zejména následující osobní údaje:

 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • Údaje Vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak
 • Souhrnné anonymizované údaje získané prostřednictvím souborů cookies ze služby Google Analytics

3. Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti provozem stránek lukasberta.com nebo lukasberta.cz a kampaní pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Údaje zpracovávám zejména pro tyto účely:

 • Evidence zájemců o tričko s motivem kampaně "Slušnost, skromnost, porozumění"
 • Petice (k přihlášce nezávislého kandidáta do Senátu se připojuje petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu)
 • Zlepšení kvality služeb a vývoj nových
 • Zasílání informací o novinkách
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby používány
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím e-mailu či sděleného telefonicky
 • Evidence a pro administrativní účely
 • Plnění povinností podle zvláštních právních předpisů (např. podle předpisů regulujících oblast reklamy)

4. Jaké druhy cookies používám?

Webové stránky lukasberta.com nebo lukasberta.cz využívají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky i určité služby či cookies provozovatele reklamního systému Google AdSense, které jsou na stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemám přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany mých webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde nebo použijte anonymní režim v prohlížeči.

Cookies nevyužívám k identifikování konkrétních návštěvníků, resp. opětovnému cílení pomocí Remarketingu nebo Retargetingu.


5. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je pouze MgA. Lukáš Berta, Těsnohlídkova 942/8, 613 00 Brno, IČ: 75864690.

Osobní údaje poskytuji dále následujícím subjektům, pokud to vyžaduje jejich zpracování:

 • Kateřina Bertová Ženíšková, Záhřebská 2486/31, Brno – Žabovřesky, 616 00 (distribuce triček, zpracování a kontrola petičních archů)
 • Lenka Bertová, Těsnohlídkova 942/8, 613 00 (distribuce triček, zpracování a kontrola petičních archů)
 • Obecní úřad v sídle volebního obvodu (k přihlášce nezávislého kandidáta se připojuje petice podporující jeho kandidaturu)
 • Případně subjekty zmocněné k tomu na základě zákona či jiného právního předpisu (např. finanční úřad, obecní úřad)

6. Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech mých práv a povinností, nebo práv třetích osob a pro účetní a evidenční účely. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


7. Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovávám, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádím z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.


8. Koho můžete kontaktovat při uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů?

MgA. Lukáš Berta, Těsnohlídkova 942/8, 613 00 Brno, IČ: 75864690, na emailové adrese 2020@lukasberta.cz či telefonicky 608 16 70 70.