Program

Svoboda / Pomoc / Příroda / Vzdělání / Bezpečí


Svoboda

svoboda

Svoboda projevu, jednání i plateb

Česká společnost si od roku 1989 vydobyla velkou míru svobody. Jsem nevýslovně rád, že mohu psát blog a projevovat názory bez větších omezení, obzvláště díky internetu. Dívám se proto pozorně na ty, kdo chtějí svobodě přistřihnout křidélka. Tu a tam se objevují snahy označit některé pohledy na svět jako nepřijatelné (např. v tématu „gender“). Osobně si však myslím, že názorová různorodost je naopak velmi žádoucí, protože nás učí toleranci a schopnosti diskutovat i hledat kompromisy.

Často také přemýšlím o technologických inovacích, zda posilují nebo oslabují naše svobody. Jeden z trendů zvaný „bezhotovostní společnost“ (zrušení bankovek a mincí) považuji za obzvláště nezodpovědný pokus. Zajímá mě i Bitcoin a otázky spojené s budoucností finančních trhů.

Svoboda není něčím, co je člověku automatický dáno. O svobodu musíme neustále bojovat a chránit ji.

Více v blogu: Bezhotovostní společnost, Svoboda projevu, Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého, Svobodná vůle, Bitcoin jako skvělý průkopník lepších zítřků, nebo mizerný kandidát na novou měnu?

Daně v regionu

Mám velkou důvěru v sílu místních komunit, např. městskou část, obec, město či kraj. Byl bych rád, kdyby větší část daní mohla zůstat v místě, kde vznikla – tak, aby občané měli možnost spolurozhodovat o tom, jak budou jejich daně využity.

Jednoduchý příklad: Rád bych jako občan viděl v přilehlém parku nový betonový stůl na stolní tenis, prolézačku, koše na tříděný odpad, strom, lavičku atd. Nyní musím doufat, že mnou odvedené daně si z centrálního rozpočtu najdou cestu zpět do regionu, poté je třeba „lobbovat“ u místního zastupitelstva s příslušnou žádostí a nakonec se člověk možná i dočká vytoužené změny okolí.

Myslím, že by ale bylo mnohem snazší, kdyby občané mohli spolu s odvodem daně i stanovit, zda chtějí více podpořit lokální kulturu, sport, zeleň, školku, vzdělání atd. I podnikatelé by jistě uvítali, kdyby mohli získat snížení daní právě výměnou za sponzorování regionálních potřeb (místní hřiště, koncertní sál, školka, knihovna atd.), tedy alespoň ve výrazně vyšší míře, než je tomu doposud.


Pomoc

pomoc

Zadlužení

Rostoucí zadlužení je velkým problémem do budoucna. Již nyní je téměř každý desátý obyvatel České republiky v exekuci. Zákon umožňující oddlužení občanů došel významných úprav a je nyní potřeba sledovat, zda se osvědčí v praxi. Myslím si však, že velké úsilí je potřeba věnovat i prevenci a osvětě, tzv. finanční gramotnosti. V Anglii má centrální banka (Bank of England) za úkol také vzdělávání veřejnosti. A skutečně, kde jinde penězům rozumí více než v centrální bance? Dovedu si proto představit, že i Česká národní banka by mohla pomoci lidem vysvětlit, jak s penězi správně nakládat, pokud k tomu dostane mandát.

Jako nutnost v boji s rostoucím zadlužením také vidím důchodovou reformu. Myslím, že její nezbytnou součástí je transparentnost – občan by měl dostat každoroční výpis s přehledem, kolik již státu na povinné důchodové spoření celkově odvedl a jaký jej čeká v budoucnu důchod (stejně přehledný systém, jaký funguje u komerčních fondů).

Více v blogu: Jak fungují banky?

Pomoc pečujícím a rodinám s dětmi

Hlavním pomocníkem v životě není stát, ale partner, rodina a nejbližší okolí. Jako problém vnímám velmi malou podporu zkrácených úvazků. Ty jsou vhodné pro kohokoli, kdo se stará o děti a domácnost, nebo pro toho, kdo se rozhodne poskytnout domácí péči starým rodičům nebo dlouhodobě nemocným. Mám za to, že by práce na zkrácený úvazek měla být méně zdaněna, aby byla pro zaměstnavatele i zaměstnance výrazně výhodnější. Podpora školek a místních sdružení rodičů je pro rodiny rovněž důležitá.


Příroda

příroda

Příroda = respekt

Přírodu je potřeba respektovat a snažit se jí porozumět, nikoli ovládnout a hledat v ní maximální finanční zisk. Šetrné zemědělství a udržení vody v krajině mi proto přijde žádoucí. Stejně tak upřednostnění smíšených lesů a ne smrkových monokultur. V globálním měřítku musíme dbát na snížení ekologické zátěže naší planety. Nelze se však vymlouvat na Čínu a USA, byť jsou skutečně největšími znečišťovateli. Je správné jít ostatním příkladem a ukazovat cestu, nikoli čekat, až se oni „polepší“ a teprve poté se k nim přidat. Jak říká přísloví: Kdo káže vodu, nesmí pít víno“.

Více v blogu: Co je přirozené a co nepřirozené?, Fungují emisní povolenky dobře nebo špatně?

Ekologická motivace

Chovat se šetrně a ekologicky mnoha lidem přináší dobrý pocit. Větší odměnou pro všechny je však i pohled do peněženky. Například ten, kdo třídí odpad nebo jej produkuje méně, měl by také ušetřit na poplatcích za svoz. Nemá smysl někoho k ekologickému chování nutit. Člověk si musí sám vybrat, jestli chce za luxus spojený s větším znečištěním platit nebo ne. Rolí státu je proto zkoumat a podporovat řešení šetrná k životnímu prostředí. Pojďme tedy podrobně vědecky zhodnotit efektivitu obnovitelných zdrojů v energetice, elektromobilitu a další „zelené“ možnosti pro blaho našich dětí.

Více v blogu: Všeho moc škodí


Vzdělání

vzděláni

Prestižní vzdělání pro všechny

Kvalitní bezplatné on-line vzdělávání považuji za prioritu pro to, aby skutečně každý měl přístup k nejlepším informacím z českých vysokých škol, ale i z učilišť, kde dokonale znají řemeslo. Série přednášek z Karlovy univerzity by měla mít větší váhu, než třeba rady YouTubera Kryšpína Vonáska (smyšlené jméno).

E-learning otevírá dveře těm, kdo se chtějí skutečně učit, ale mají v cestě nejrůznější překážky. Chtěl bych proto, aby Masarykova univerzita byla českým Harvardem“ a VUT pro změnu „českým MIT“. Myslím si, že elektronické vzdělávání je jednou z cest, jak naplnit zákon o vysokých školách, který říká, že vysoké školy jsou vrcholnými centry vzdělanosti a mají klíčovou úlohu v rozvoji společnosti.

Více v blogu: Proč by vysoké školy měly vsadit na e-learning?, Jaké jsou výhody e-learningu

Angličtina a „tvrdá“ fakta místo dojmů

Mladí studenti před sebou mají velmi proměnlivý svět. Základem úspěchu zřejmě bude dovednost celoživotního vzdělávání. Navíc, bez angličtiny je dnes člověk ve světě doslova ztracen. Myslím si, že rozšíření výuky angličtiny by tak bylo žádoucím krokem už na základních školách. Studentské zahraniční výměnné pobyty na vyšších stupních jsou v tomto ohledu rovněž velmi důležité.

Myslím si také, že mladí lidé se potřebují zejména učit kritickému myšlení a schopnosti vyhodnocovat nová data a situace. Jen tak mohou v budoucnu odolat promyšleným manipulacím ze strany reklamy i politiky.

Smysl má i podpora studentské „podnikavosti“, aby u nás vznikalo více inovativních start-up firem a mladí, chytří a schopní lidé neodcházeli za prací do zahraničí.

Více v blogu: Jak Čechům zajistit platy jako v Německu?, Argumentační fauly


Bezpečí

bezpečí

Policie nemůže být všude

Každý má své vlastní zkušenosti s policií. Dobré i špatné. Policie nemůže být přítomna všude. Ochránci zákona by proto měli volit priority tak, aby občanům pomáhali nejvíce, jak mohou. Policista, který v jednosměrné ulici uděluje pokutu cyklistovi za to, že si zkrátil cestu, může chybět jinde – třeba v nedalekém parku, kde zloděj krade mamince kabelku nebo výtržník ničí majetek.

Policistů nebude nikdy dost, a proto si myslím, že ideálem je společnost, kde většina lidí ctí a v rozumné míře i vymáhá základní pravidla slušnosti od ostatních. Občané se nesmí obávat nepřiměřených následků za to, že brání majetek, zdraví nebo dodržování veřejného pořádku.

Více v blogu: Sousedská hlídka

Internet potřebuje pravidla a dohled

Mnoho let se živím tvorbou internetových stránek a prací v on-line marketingu. Vidím proto, kolik informací o nás sbírají datoví giganti – sociální sítě, e-shopy, vyhledávače … (kdo jsme, kde se pohybujeme, jaké máme zájmy, přátele, preference). Řešením jsou jasně stanovená a srozumitelná pravidla. Každý uživatel má mít možnost jednoduše zjistit, jaké informace o sobě předává, kde jsou skladována a také okamžitě tyto záznamy smazat. GDPR je krok správným směrem. Ale není to vše. Internet se vyvíjí a my mu musíme dokázat zkrotit jeho dravý proud.

Více v blogu: Jak regulovat internet, Facebook a umělou inteligenci?