Povinná maturita z matematiky. Ano nebo ne?

Povinná maturita z matematiky. Ano nebo ne?

Ano, jsem pro povinnou maturitu z matematiky. Proč? Skutečně si myslím, že by maturita z matematiky měla být povinná a že se nejedná o umenšování svobodné volby studentů. Naopak, porozumění matematice je velmi důležité pro zachování svobod v 21. století.

I já mám maturitní vysvědčení z gymnázia, kde matematika byla povinná. A upřímně, kdybych měl tu možnost, patrně bych si vybral jiný předmět, protože je přirozené si v životě věci ulehčovat. Jenže nyní, s větším odstupem času, jsem moc rád, že jsem se matematiku musel učit a připravil se tak na její pozdější využití, kdy se „najednou“ hodila – programování, logika, schopnost argumentace a porozumění financím. Skutečně až na vysoké škole jsem mohl docenit, že matematika je zapotřebí v oblastech, které jsou pro každého z nás důležité a, ač to není na první pohled zřejmé, pomáhá rozvíjet osobní svobodu jednotlivce.

Programování hrnců

Většina lidí se dnes živí nějakou formou práce na počítači. A nemusí jít o sofistikované programování či pokročilou grafiku. Skutečně ne každý se uplatní jako designer nebo vývojář aplikací. Jak jsem se dozvěděl od jednoho šéfkuchaře, v jeho závodní jídelně skutečně i běžný kuchař dnes už nepotřebuje pánvičku nebo hrnec. Musí umět naprogramovat chytré kotle a trouby, aby správně pekly a vařily (a jezdí kvůli tomu na školení do Prahy). Jinak řečeno, i kuchař je dnes svého druhu programátor. Takže pokud si vybere obor s maturitou, jsem přesvědčen, že mu lepší znalost matematiky rozhodně v životě práci usnadní. Matematika je totiž průpravou k programování.

Logika a argumentace

Žijeme v době, kdy jsou velkým tématem falešné zprávy (Fake News) a schopnost nepodlehnout mediální manipulaci. Myslím, že účinnou zbraní proti tomuto jevu je znalost logiky a správné argumentace. Tedy schopnost vytváření vlastního způsobu dokazování a odhalování chybných závěrů protistrany. Zde všude hraje klíčovou roli také matematika, protože je podhoubím, z nějž logika vyrůstá. Matematika je důležitým nástrojem logiky.

Finanční gramotnost

Matematika pomáhá porozumět i financím. Vzhledem k tomu, že žijeme v době, kdy téměř každý desátý občan ČR čelí exekuci, je evidentní, že finanční gramotnost není právě ideální. Matematika je zde tak opět společně s logikou důležitým nástrojem k prověření velkého množství "neodolatelných" nabídek, kterému jsme den za dnem vystavováni.

Větší svoboda

I když na první pohled povinná maturita z matematiky vypadá jako určité omezení svobody (mám jako student méně na výběr), jsem přesvědčen, že opak je pravdou. Podobně jako povinnost jezdit na silnici s automobilem vpravo, je určitým omezením svobody, za nějž ale inkasujeme mnohem větší zisk v podobě bezpečnějšího a svobodnějšího cestování – vnímám povinnou maturitu z matematiky jako malé omezení výběru, které je však v dlouhodobém horizontu mnohem přínosnější pro udržení svobodné a vzdělané společnosti, jež bude navíc schopna lépe konkurovat na mezinárodním trhu práce.

Lukáš Berta

autor blogu Svobodná vlaštovka

Publikováno | 21. listopadu 2019